Všeobecné obchodné podmienky

PREDÁVAJÚCI:

www.peknaplet.sk – internetový obchod

Mgr. Martina Hanáková
Nad plážou 29
97401 Banská Bystrica
IČO: 44217421
DIČ: 1080015266 nie sme platcami DPH
e-mail: info@peknaplet.sk
telefón: +421 909 235 067

 

KUPUJÚCI:

 

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslaním objednávky vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom pre upresnenie alebo overenie objednávky. Akékoľvek objednávky sú záväzné. Zákazník odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s všeobecnými obchodnými podmienkami a rozumie im.

PLATBA ZA TOVAR:

  1. bankovým prevodom na účet vedený v Tatrabanke
  2. poštovou poukážkou na účet alebo na adresu
  3. priamym vkladom na účet vedený v Tatrabanke
  4. v hotovosti pri prevzatí zásielky formou dobierky


Cena tovaru ja platná podľa uvedených cien pri tovare v čase odoslania objednávky.

DODACIE PODMIENKY:

 

Zásielky sú zasielané prostredníctvom Slovenskej pošty formou doporučenej listovej zásielky (zásielky do 1 kg), alebo kuriérom GLS (zásielky nad 1 kg). Objednávka tovaru, ktorý je skladom, je vyexpedovaná spravidla do 24 hodín, max. do 48 hodín. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predĺžení dodacej doby je kupujúci okamžite informovaný.


CENA POŠTOVNÉHO:
Dobierka – poštovné 2,90 Eur, pri nákupe nad 79 Eur ZDARMA. Za tovar zaplatíte v hotovosti pri obdržaní objednávky prepravcovi.
Bankovým prevodom na účet – poštovné 1,90 Eur, pri nákupe nad 59 Eur ZDARMA. Tovar bude expedovaný až po identifikácii platby na bankovom účte vedeného v Tatrabanke. Číslo účtu obdržíte e-mailom.
Osobný odber – ZDARMA. Tovar bude pripravený na našej adrese až po identifikácii platby na bankovom účte vedeného v Tatrabanke. Číslo účtu obdržíte e-mailom.

 

HODNOTA OBJEDNÁVKY:

 

Hodnota tovaru v objednávke musí byť viac ako 5€ (bez poštovného).

ZÁRUKA a RELAMAČNÝ PORIADOK:

 

Na objednaný tovar poskytuje prevádzkovateľ záruku, aká je uvedená na výrobku od konkrétneho výrobcu. Ak zistíte chybu výrobku, na ktorú sa vzťahuje reklamácia počas záručnej doby, zistené chyby nám oznámte čo najskôr e-mailom, telefonicky alebo písomne na horeuvedené kontakty. Reklamácia musí obsahovať nasledovné informácie:

  • názov a typ tovaru ktorý reklamujete
  • dôvod reklamácie (popis vady)
  • dátum nákupu

Záruka sa vzťahuje iba na výrobné chyby. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, bežným opotrebením veci, nesprávnym použitím a zaobchádzaním, nesprávnym ošetrovaním či prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach.
Nárok na uplatnenie záruky sa nevzťahuje na výrobok, ktorý bol poškodený pri preprave (zjavné poškodenie tovaru alebo jeho obalu je potrebné riešiť s dopravcom). Kupujúci nie je povinný takýto tovar prevziať a o zistenej skutočností musí bezodkladne informovať predávajúceho.

V prípade reklamácie kupujúci zašle výrobok na adresu predávajúceho doporučenou poistenou zásielkou s popisom závady a kópiou dokladu. Predávajúci má 30 dňovú lehotu na posúdenie reklamácie.

VRÁTENIE TOVARU:

 

V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) môže kupujúci tovar zakúpený v našom obchode vrátiť do 14 kalendárnych dní od dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote jeho list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Toto právo platí aj v prípade, ak si kupujúci tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne priamo u predajcu.
Tovar je potrebné vrátiť na adresu predávajúceho v originálnom balení, kompletný (vrátane príslušenstva, doplnkov a originálu faktúry) a nepoužívaný.

 

V prípade, že ste si v objednávke uplatnili zľavový kód kupónu a vraciate nám tovar, vrátená suma bude úmerne ukrátená o hodnotu zľavy.

Vrátenie tovaru oznámte vopred a uveďte akým spôsobom bude tovar doručený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí kupujúci. Tovar zaslaný na dobierku nebude prijatý.

Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote 7 dní, prosíme Vás o dodržanie týchto podmienok:

1. Kontaktujte nás, že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením názvu tovaru, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu pre vrátenie peňazí. Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu (pozrite vyššie)
2. tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, doplnkov)
3. Tovar odporúčame poslať poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu počas prepravy.
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze budú zaslané na Váš účet (najneskôr do 15 dní) po obdržaní tovaru.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy akceptované a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho.

NEPREBRATIE TOVARU

 

Neprebratie tovaru zákazníkom sa nepovažuje za odstúpenie od zmluvy. V prípade, že si kupujúci objedná tovar a následne ho neprevezme, odmietne tovar prebrať alebo uvedie zlú adresu dodania a písomne neodstúpi od zmluvy, bude mu vyúčtovaná zmluvná pokuta 10 Eur. Neprebratá objednávka bude kupujúcemu po dohode zrušená alebo obratom znova odoslaná po jej zaplatení prevodom z účtu na náš účet. Pokiaľ kupujúci pokutu nezaplatí najneskôr do 14 dní od doručenia písomného upozornenia na zaplatenie pokút na účet obchodu www.peknaplet.sk, bude voči nemu následne súdne a exekučne vymáhaná škoda, ktorú obchodu www.peknaplet.sk spôsobil (pokuta, súdne a exekučné poplatky). V prípade zrušenia neprebranej objednávky je zákazník povinný uhradiť pokutu 10 Eur tiež do 14 dní od zrušenia objednávky, inak bude voči nemu tiež súdne a exekučne vymáhaná škoda, ktorú obchodu www.peknaplet.sk spôsobil.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom.
Prevádzkovateľ internetového obchodu www.peknaplet.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle \"Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov\".
Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.
Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.peknaplet.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.
Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi prevádzkovateľom internetového obchodu a zákazníkom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Vyhradzujeme právo tieto Obchodné podmienky meniť.

 

Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje kupujúceho a ani žiadne ďalšie informácie o kupujúcom tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.


Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s posielaním noviniek a akcií na stránke www.peknaplet.sk formou e-mailu. V príprade, že kupujúci nesúhlasí so zasielaním noviniek, informuje emailom predavajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku kupujúcemu s ktorým má zlú predošlú skúsenosť (neprebratá dobierka, neuhradená faktúra a pod.).

Ďakujeme za prečítanie a želáme príjemný nákup.


www.peknaplet.sk

 

 

Naposledy zobrazené

  • Zatiaľ ste neprezerali žiadne produkty.

Obsah košíka

  • V košíku sa nenachádzajú žiadne položky.
SÚŤAŽ